Central Sydney Intensive English High School

Harmony and Progress

Telephone61 2 9595 9200

EmailCentralSydneyIEHS.school@det.nsw.edu.au

ترجمه فارسی

 ترجمه فارسی 

مدرسه  "سنترال سیدنی اینتنسیو انگلیش های اسکول" ،  دانشجویان بین المللی دبیرستان را که نیازبه آموزش زبان انگلیسی دارند از سال 7 تا 11 می پذیرد. 

"سنترال سیدنی اینتنسیو انگلیش های اسکلول" که قبلا آن را "کلولند استریت اینتنسیو انگلیش های اسکول" می نامیدند، یک مدرسه تخصصی دولتی در وزارت آموزش و پرورش نیو سوت ویلز است. این دبیرستان با چهل سال تجربه، به طورمحلی و بین المللی به برنامه های آموزشی و شیوه های خود افتخارمیکند. 

در تسهیلات جدید قرن بیست و یکم، این دبیرستان در نزدیکی مرکز شهرو در داخل یکی از سریعترین مناطق رو به رشد و پویای سیدنی قرار دارد که شامل پارک فناوری استرالیا است. رفت و آمد به مدرسه آسان است، زیرا در نزدیکی بسیاری از مسیرهای مهم حمل و نقل عمومی، از جمله مسیرهای قطاری و اتوبوس است. 

مهارت در زبان انگلیسی برای موفقیت در مدارس استرالیا ضروری است. دانش آموزانی که در مدرسه مشغول به تحصیل هستند، یک برنامه آمادگی دبیرستان را برای 10 تا 50 هفته بسته به نیازهای زبان فردی و استاندارد زبان انگلیسی مطالعه می کنند. این مدرسه  به دانش آموزان در پایان اقامتشان درمدرسه کمک می کند تا به دبیرستان دولتی منتخب خود منتقل شوند. 

دانش آموزان در طول تحصیل در مدرسه  توسط  کارکنان دو زبانه متخصص درخصوص یادگیری پشتیبانی میشوند. کارکنان دو زبانه همچنین با مسائل رفاهی و در مصاحبه های والدین دانش آموزان را راهنمایی می کنند. 

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت نام بر روی لینک زیر کلیک کنید:

Procedures and Eligibility for Enrolment of International Students in NSW Government Schools

NSW Department of Education | CRICOS Provider Code: 00588M